תקנון האתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר www.wish4dreams.com

כללי

האתר מופעל ע"י רותי קולר, ע.פ. 027876390 (להלן "בעלת האתר"). האתר הינו חנות מקוונת. בחנות המקוונת ניתן לקנות את מוצר הקלפים לבקש חלום ומוצרים נלווים.

מובהר, כי התחייבות בעלת האתר לתנאי הטיפול בהזמנה ואספקתה כמפורט להלן חלות אך ורק על המוצרים המיוצרים על-ידה.

מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו.

בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה. בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש/ת פלוני/ת את הגישה לאתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן למטרות פרשניות.

תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים/מה לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב/ת כי לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים:
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.

הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה

הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של בעלת האתר. 

שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנה

ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא/היא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

במידה שהנך תושב/ת ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק/ה לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות החנות המקוונת באתר. במקרים מסוימים תוכל בעלת האתר לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שיפורסם באתר.

בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט הטכני באשר לצבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.

לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.

במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למשתמש/ת.

אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.

כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.

התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו.

המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות PayPal בהתאם למדיניות השימוש של PayPal .

בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח/ה.

זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו שבעה (7) ימי עסקים לאחר יום השלמתה באתר.

במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.

אספקה ומשלוח

אספקת מוצר המיוצר על-ידי בעלת האתר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח/ה בעת ביצוע הרכישה באתר:

באמצעות איסוף עצמי  מקרית אונו בתיאום מראש לנייד 054-57727711

באמצעות חברת השליחות BOXIT

הזמנה תצא למשלוח תוך 2 ימי עסקים ותגיע ללוקר או לנקודת חלוקה במיקום הקרוב ביותר לכתובת שהוזנה,

תוך 10-4 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה בסטודיו.

עם הגעת ההזמנה ללוקר או לחנות  – תקבלו הודעת סמס רגילה לא ווטאפ עם קוד אישי.

על מנת לקבל את הודעת הסמס בצורה תקינה,

יש להקפיד במעמד ההזמנה על רישום מספר נייד תקין וזמין.

במידה ומס' הנייד שהוקלד במעמד ההזמנה לא תקין / לא זמין / לא נכון – המצב יגרום לעיכוב קבלת ההודעה ובכך יחוייב הלקוח/ה בחיוב נוסף לצורך תיאום משלוח חדש.

 מרגע קבלת הודעת ה – SMS – ההזמנה תמתין לכם בלוקר במשך 72 שעות (3 ימים בלבד).

במידה וההזמנה לא תיאסף מהלוקר או החנות  – היא תוחזר אלי לקרית אונו,

ותשלח בשנית עם BOXIT  או באיסוף עצמי מקרית אונו בתאום מראש.

במקרה של משלוח נוסף הלקוח/ה יחויבו ב בתוספת תשלום בסך 20 ₪ למשלוח הנוסף.

יודגש שוב, כי בכל רכישה של מוצר המיוצר על-ידי ספק חיצוני שאינו בעלת האתר, על המשתמש/ת חלה החובה לברר את תנאי האספקה של הספק, ואין בעלת האתר אחראית להם בכל צורה.

מסירת פרטי הלקוח/ה בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.

האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח/ה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור/י פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעלת האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב/י בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד/י למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין/י את שם החברה ליד שם המזמין/י.

מוצרים שישלחו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם למדיניות דואר ישראל, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י בעלת האתר ואינם בשליטתה והנך מצהיר/ה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד בעלת האתר עקב שיבושים באספקה באמצעות דואר ישראל.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

 

ביטול עסקה

הודעה על ביטול העסקה מצד הלקוח/ה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח/ה באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח/ה.

החזרת מוצר עקב פגם תותר בתוך 48 שעות ממועד ביצוע האספקה ללקוח/ה, בתנאים הבאים:

הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;

המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית;

הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח/ה ולא נגרם בשל שימוש בו.

החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה, בתנאים הבאים:

המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש;

הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר.

למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

בהחזרה של מוצר שאינה בשל פגם במוצר ינוכו 5% מסך העסקה או מ-100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול.

דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר מוטלת על הלקוח/ה.

החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 41 או 42 לעיל, הנך מתבקש/ת ליצור קשר עם בעלת האתר ולבדוק את היתכנות ההחלפה.

הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

למען הסר ספק, החזרת מוצר לא תותר במקרים הבאים:

מוצר שהוכן על פי הזמנה אישית;

מוצר פסיד (בעל חיי מדף קצרים).

אחריות

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בגוונים בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.

בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה.

בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

בעלת האתר אינה מייצרת את כל חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת.

בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה.

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור.

בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח/ה.

שיפוי

המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש/ת ת/ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו/ה כאמור לעיל, מיד עם הידרשו/ה לכך בכתב ע"י בעלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של בעלת האתר תשמש כראייה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של בעלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

פרטיות ושמירת סודיות

בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר "מידע על משתמש".

בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש/ת יכול/ה להגדיר מחדש את הדפדפן שלו/ה כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו/ה.

בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש/ת לבין בעלת האתר.

בעלת האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר.

בעלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלת האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של בעלת האתר באמצעות פנייה לבעלת האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

קניין רוחני

בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

התכנים והקבצים המוצעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

שירות לקוחות

ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

אם אינך שבע/ת רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב/י אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.